Skip to content

REGIS NEWS จากใจพี่ ๆ งานทะเบียน มรส. น้อง ๆ นักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งภาคปกติ และ ภาค กศ.บท. อย่าลืมลงทะเบียนกันนะครับ วันนี้วันแรก วันที่ 24 มิ.ย. 67

คลิกเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

Back To Top