Skip to content

REGIS NEWS ประกาศจาก งานทะเบียน มรส.สถิตินักศึกษาคงอยู่ ภาค กศ.บท.(เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวน 822 คน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกดูรายละเอียด

REGIS NEWS งานทะเบียน มรส.สถิตินักศึกษาคงอยู่ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 12,920 คน คลิกดูรายละเอียด

REGIS NEWS งานทะเบียน มรส. สรุปสถิตินักศึกษาคงอยู่ ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 /2566 จำนวน 13,321 คน คลิกดูรายละเอียด

REGIS NEWS สถิติการให้บริการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิกดูรายละเอียด

REGIS NEWS งานทะเบียน มรส. สรุปยอดนักศึกษาคงอยู่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 14,746 คน อัปเดตข้อมูลวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 คลิกดูรายละเอียด

REGIS NEWS จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 แยกตามคณะ และสาขาวิชา จำนวนทั้งหมด 2,968 คน อัปเดตข้อมูลโดย ฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. คลิกดูรายละเอียด

Back To Top