Skip to content

REGIS NEWS ประกาศจากงานทะเบียน มรส.สำหรับผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกดำเนินการเลือกสาขาวิชาใหม่ รอบที่ 3 Roadshow Online ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 25 – 26 ม.ค. 67 เวลา 16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันจันทร์ที่ 29 ม.ค. 67 เวลา 20.00 น.

เข้าสู่ระบบเลือกสาขาวิชาใหม่

คลิกดูรายละเอียดสาขาวิชาและคุณสมบัติที่เปิดรับ

Back To Top