Skip to content

REGIS NEWS ประกาศเปลี่ยนแปลงวันชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บท.(เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

จากเดิม วันที่ 4 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2566

เป็นวันที่ 4 พ.ย. – 17 ธ.ค. 2566

เริ่มปรับการชำระเงินวันละ 30 บาท วันที่ 18 ธ.ค. 66

pp_kbt3_65

Back To Top