ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน คลิกดาวน์โหลดประกาศ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์กร ประมวลภาพนักศึกษาใหม่ภาคปกติ โครงการ SRU Rajabhat Camping 2020 รุ่นที่ 1

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์กร ประมวลภาพนักศึกษาใหม่ภาคปกติ โครงการ SRU Rajabhat Camping 2020 รุ่นที่ 1 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการ นักศึกษาโครงการ SRU Rajabhat Camping 2020

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการ นักศึกษาโครงการ SRU Rajabhat Camping 2020 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดย ผศ.ดร.กนกกาญจน์ ฐิติภรณ์พันธ์

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ ทุกกลุ่มเรียน เข้าประเมินอาจารย์ใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. – 10 พ.ย. 2562

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ ทุกกลุ่มเรียน เข้าประเมินอาจารย์ใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. – 10 พ.ย. 2562 เข้าประเมินอาจารย์ได้ที่เว็บไซต์ ระบบบริการการศึกษา  https://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คลิกดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย 

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ตัวแทนนักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) เฉพาะกลุ่มเรียนดังต่อไปนี้ มารับแบบฟอร์มติดรูปเพื่อทำประวัตินักศึกษา กำหนดรับ : 30 ก.ย. 62 กำหนดส่ง 5 ต.ค. 62

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ตัวแทนนักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) เฉพาะกลุ่มเรียนดังต่อไปนี้ มารับแบบฟอร์มติดรูปเพื่อทำประวัตินักศึกษา กำหนดรับ : วันที่  30 ก.ย. 2562      กำหนดส่ง วันที่ 5

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศปฏิทินวิชาการ นักศึกษาภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศปฏิทินวิชาการ นักศึกษาภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2562  

Read more

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน บรรยายเรื่อง “การลงทะเบียนบัณฑิต” โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บรรยายเรื่อง “การลงทะเบียนบัณฑิต” โดยอาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในโครงการปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 65 คน 

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งกำหนดการทำบัตรนักศึกษา ภาคกศ.บท.(เรียนเสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งกำหนดการทำบัตรนักศึกษา ภาคกศ.บท.(เรียนเสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2562

Read more