รายงานความพึงพอใจการให้บริการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบ2562

ผลสรุปความพึงพอใจการให้บริการปีงบ62-1

 

ผลสรุปความพึงพอใจการให้บริการปีงบ62-2