Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for July 2019 › Event Calendar

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1

ประชุมสภาวิชาการ วันที่ 1 ก.ค. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3

2
3
4
5
6

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว วันที่ 6-7 ก.ค. 2562 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562

7

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว วันที่ 6-7 ก.ค. 2562 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562

8
9
10

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

11
12
13
14
15
16
17
18
19

ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ (กบว.) วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

20
21

สอบข้อเขียน นักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว วันที่ 21 ก.ค. 2562  เวลา 09.00 – 11.00 น.  ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562

22
23
24
25

ประกาศผลสอบ นักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว วันที่ 25 ก.ค. 2562  ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562

กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว กรอกข้อมูลและพิมพ์รายงานตัว วันที่ 25 – 27 ก.ค. 2562 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562

26

กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว กรอกข้อมูลและพิมพ์รายงานตัว วันที่ 25 – 27 ก.ค. 2562 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562

27

กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว กรอกข้อมูลและพิมพ์รายงานตัว วันที่ 25 – 27 ก.ค. 2562 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562

28
29
30
31
1
2
3
4

รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว วันที่ 4 ส.ค. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562

+ Export Events