Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for August 2017 › ปฏิทินกิจกรรม

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
31
1
2
3
4
5

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 5-6 ส.ค. 2560

6

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 5-6 ส.ค. 2560

7

ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 8/2560 วันที่ 7 ส.ค. 60

8
9

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก (ผู้ทรงคุณวุฒิ) วันที่ 9 ส.ค. 60

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ประชุม กบว. และแจ้งรายงานการประชุม วันที่ 21 ส.ค. 60

22
23

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมคณาจารย์นิเทศ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 23-25 ส.ค. 60

24

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมคณาจารย์นิเทศ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 23-25 ส.ค. 60

25

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมคณาจารย์นิเทศ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 23-25 ส.ค. 60

26

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านบุคลิกภาพ และภาษาอังกฤษในการทำงาน ก่อนฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26-27 ส.ค. 60

27

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านบุคลิกภาพ และภาษาอังกฤษในการทำงาน ก่อนฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26-27 ส.ค. 60

28

ประชุมกรรมการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 ส.ค.60

29
30

ประชุมรองวิชาการระดับคณะ พร้อมตัวแทนหลักสูตรที่รับผิดชอบการดำเนินงานสหกิจศึกษา เรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 30 ส.ค. 60

31
1
2
3
+ Export Month's Events