ประกาศแนวปฏิบัติการเสนอหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร และปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พศ 2561

ประกาศแนวปฏิบัติการเสนอหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร และปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พศ 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศแนวปฏิบัติการเสนอหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร และปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พศ 2561