สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายพระพร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9 12สิงหาคม 2560 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายพระพร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9 12สิงหาคม 2560  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85   วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Read more

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 9 สิงหาคม 2560

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วาระการประชุม        วาระที่ 1 วาระแจ้งเพื่อทราบ    

Read more

ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำทีมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าพบ รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร เพื่อร่วมแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำทีมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าพบ รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร เพื่อร่วมแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประชุมการรับนักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ วันที่ 9 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10:00 น. ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดการประชุมการรับนักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ณ ห้องประชุมผดุงชาติ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Read more

โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีวิทยากรพิเศษ ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน และ ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง และ ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ที่ ขนอม ซันไรส์บีช รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีวิทยากรพิเศษ ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน และ ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง และ ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย  ที่ ขนอม ซันไรส์บีช รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช มรส.มุ่งเป้าผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาประเทศชาติ เน้นย้ำอาจารย์ที่ปรึกษาต้องให้ความรู้ควบคู่คุณธรรม

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.30 น.  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณถนนหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ และถนนหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

Read more

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2560 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. – 4 ส.ค. 2560

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2560 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. – 4 ส.ค. 2560 สาขาวิชาที่รับเพิ่มเติม ศูนย์สุราษฎร์ธานี 202       เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้า

Read more

โครงการแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Best Practice) และประกาศผลการตัดสินการประกวด

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Best Practice) ห้องวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ผลการตัดสินการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

Read more

โครงการอบรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน Research-Based Learning วันจันทร์ที่ 17 ก.ค. 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.ค. 2560 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการอบรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน Research-Based Learning ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning :

Read more