สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. จัดประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์ มคอ. 3-7 ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. จัดประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์ มคอ. 3-7 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้สำเร็จการศึกษา เดือน เมษายน 2563

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้สำเร็จการศึกษา เดือน เมษายน 2563

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การขอเอกสารของผู้สำเร็จการศึกษา เดือน พฤษภาคม 2563

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การขอเอกสารของผู้สำเร็จการศึกษา เดือน พฤษภาคม 2563 คลิกตรวจสอบรายชื่อรออนุมัติผล เดือนพฤษภาคม    คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ขอเอกสาร https://signup.sru.ac.th/petition_sru/doc_req.php  

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. บริการจัดส่งเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript) EMS ฟรีถึงบ้าน ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในภาวะวิกฤตเฝ้าระวังไวรัสCOVID-แพร่ระบาด นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลข EMS ( รอบที่ 2 ) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. บริการจัดส่งเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript) EMS ฟรีถึงบ้าน ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในภาวะวิกฤตเฝ้าระวังไวรัสCOVID-แพร่ระบาด นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลข EMS ( รอบที่ 2 )ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป https://signup.sru.ac.th/petition_sru/s_ems.php

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. บริการจัดส่งเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript) EMS ฟรีถึงบ้าน ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในภาวะวิกฤตเฝ้าระวังไวรัสCOVID-แพร่ระบาด นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลข EMS ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. บริการจัดส่งเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript) EMS ฟรีถึงบ้าน ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในภาวะวิกฤตเฝ้าระวังไวรัสCOVID-แพร่ระบาด นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลข EMS ได้ที่เว็บไซต์ https://signup.sru.ac.th/petition_sru/s_ems.php

Read more

ภารกิจของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส.ในภาวะวิกฤตเฝ้าระวังไวรัสCOVID-แพร่ระบาด เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาที่จบปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่องดีๆช่วยกันแชร์ครับ ภารกิจของพี่ๆสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส.ในภาวะวิกฤตเฝ้าระวังไวรัสCOVID-แพร่ระบาด เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาที่จบปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการจัดส่ง ใบทรานสคิปต์ ให้กับนักศึกษาผ่านทางไปรษณีย์ EMS ฟรี ถึงบ้านนักศึกษาจำนวนกว่า 3,000 คน น้ำใจจากพี่ๆสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาของเรามีจำนวนนับหมื่นคนในทุกระบบของมหาวิทยาลัย เวลาไปขอรับบริการบางครั้งเราอาจไม่พอใจ ไม่ทันใจ ไม่ได้ดังใจ

Read more

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Read more

ขั้นตอนการดำเนินการของผู้ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบ 2 โควตา

ขั้นตอนการดำเนินการของผู้ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบ 2 โควตา หมายเหตุ ต้องดำเนินการครบทุกขั้นตอนจึงจะถือว่าเป็นการรายงานตัวโดยสมบูรณ์ หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

Read more

ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะผู้บริหาร บุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะผู้บริหาร บุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี      

Read more

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สวัสดีปีใหม่ 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันอังคารที่ 7 ม.ค. 2563

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สวัสดีปีใหม่ 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันอังคารที่ 7 ม.ค. 2563

Read more