ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 2 โควตา และ รอบภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 2 โควตา และ รอบภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รับสมัครผ่านระบบ Online วันที่ 17 -29 เมษายน 2562 ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รับสมัครผ่านระบบ Online วันที่ 17 -29 เมษายน 2562 ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th คลิกดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://admission.sru.ac.th/tcas62/admission62.php  

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 โควตา และรอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 โควตา และรอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ และรอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ และรอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562    

Read more

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 Academic Calendar for Special Studies Program, Suratthani Rajabhat University and International School of Tourism, Ko Samui Campus, Third Semester (3/2018)

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (ฉบับภาษาไทย และ ฉบับภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลด ปฏิทินวิชาการนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.)   Academic Calendar for Special Studies

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การจัดการเรียนการสอนและวันสอบของนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การจัดการเรียนการสอนและวันสอบของนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คลิกดูรายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประมวลภาพบรรยากาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 -5 เมษายน 2562

ประมวลภาพการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 -5 เมษายน 2562 สรุปจำนวนผู้สมัคร กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1-5 เมษายน 2562 รายงานยอดรับสมัคร  408 คน วันที่

Read more

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประกวดผลการปฏิบัติงาน วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 11 เมื่อวันพุธที่ 3 เม.ย. 62 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประกวดผลการปฏิบัติงาน วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 11  ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอภาคโปสเตอร์ โครงงาน/งานประจำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาเคมี  ชื่อเรื่อง

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) วันที่ 1 เม.ย. – 7 ก.ค. 62 ชุดละ 200 บาท

จำหน่าย ใบสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) วันที่ 1 เม.ย. – 7 ก.ค. 62 ชุดละ 200 บาท คลิกเข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระบบ TCAS 62 รอบ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระบบ TCAS 62 รอบ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2562   คลิกเข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่  

Read more