ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาที่นัดลงทะเบียนเรียน วันที่ 12 ก.ค. 62 จะเริ่มลงทะเบียนได้ วันที่ 15 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาที่นัดลงทะเบียนเรียน วันที่ 12 ก.ค. 62 จะเริ่มลงทะเบียนได้ วันที่ 15 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2562 รับสมัครวันที่ 6-7 ก.ค. 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2562 รับสมัครวันที่ 6-7 ก.ค. 2562 http://admission.sru.ac.th/kbt62/

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ตัวแทนห้องนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 รับคู่มือนักศึกษา และ รับแบบฟอร์มติดรูปเพื่อทำประวัตินักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 กรกฏาคม 2562 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กำหนดการรับแบบฟอร์มติดรูปเพื่อทำประวัตินักศึกษา สิ่งที่ต้องเตรียม รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่มีหนวดเครา ชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป เท่านั้น กำหนดการ 8 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน มิถุนายน 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน มิถุนายน 2562 คลิกตรวจสอบรายชื่อ ให้มารับเอกสารวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอปิดระบบเพื่อปรับปรุงการลงทะเบียนรายวิชาเรียน ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 62 – วันที่ 2 ก.ค. 62

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอปิดระบบเพื่อปรับปรุงการลงทะเบียนรายวิชาเรียน ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 62 – วันที่ 2 ก.ค. 62

Read more

รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) ประจำปีการศึกษา 1/2562

รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) ประจำปีการศึกษา 1/2562 มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2554 GED1001 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า GED1002 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร GED1003 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน GED1004

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศเรื่อง ปฏิทินดำเนินโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 และ 2/2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศเรื่อง ปฏิทินดำเนินโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 และ 2/2562 ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562   ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรายวิชาเลือกเสรี ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรายวิชาเลือกเสรี ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562

Read more

เรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีเชิงสหวิทยาการ ระยะที่ 2 โดย รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ห้องศรีวิชัย ชั้น3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีเชิงสหวิทยาการ ระยะที่ 2 โดย รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ห้องศรีวิชัย ชั้น3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more