ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing house ด่วน! จะปิดระบบในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. เท่านั้น

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing house ด่วน! จะปิดระบบในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. เท่านั้น http://admission.sru.ac.th/tcas_portfolio61/

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาแล้วยังไม่ลงทะเบียน ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 5 มี.ค 2561 มิฉะนั้นต้องพักการเรียน 2/2560 และต้องลงวิชาฝึกใหม่ ในเทอม 1/2561

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาแล้วยังไม่ลงทะเบียน ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 5 มี.ค 2561 มิฉะนั้นต้องพักการเรียน 2/2560 และต้องลงวิชาฝึกใหม่ ในเทอม 1/2561

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเปลี่ยนแปลงคำร้องขอสำเร็จการศึกษา และ คำร้องขอลาออก และเพิ่มเติมคำร้องแบบภาษาอังกฤษ

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเปลี่ยนแปลงคำร้องขอสำเร็จการศึกษา และ คำร้องขอลาออก และเพิ่มเติมคำร้องแบบภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 1 Portfolio (ไม่ได้เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 16 ก.พ. 61) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 ก.พ. 61 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 1 Portfolio (ไม่ได้เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 16 ก.พ. 61) ให้มาสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 ก.พ. 61 เวลา 08.30 – 12.00 น. ตามประกาศ คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประมวลผล และห้องสอบสัมภาษณ์ รอบ roadshow ที่สมัครกับทางโรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประมวลผล และห้องสอบสัมภาษณ์ รอบ roadshow ที่สมัครกับทางโรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Read more

กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2561 (ปกติ) 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 (กศ.บท.)   ดาวน์โหลด กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประมวลผล และห้องสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประมวลผล และห้องสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Read more

จำหน่ายเอกสารแนะนำการสมัคร การสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ วันที่ 1 ก.พ. – 18 พ.ค. 2561

ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://admission.sru.ac.th/tcas/rajabhat.php

Read more