ประกาศรับสมัคร บุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ภาคกศ.บท. เรียนเสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2561 จำหน่ายใบสมัคร วันที่ 1 มิ.ย. – 11 ก.ค. 2561

ประกาศรับสมัคร บุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ภาคกศ.บท. เรียนเสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2561 จำหน่ายใบสมัคร วันที่ 1 มิ.ย. – 11 ก.ค. 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Read more

สรุปจำนวนผู้สมัคร (รอบที่ 4) ที่เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1,141 คน กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 รับสมัครวันที่ 15 – 18 พ.ค. 2561

สรุปจำนวนผู้สมัคร (รอบที่ 4) ที่เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1,141 คน กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 รับสมัครวันที่ 15 – 18 พ.ค. 2561 คลิกดูรายละเอียด

Read more

ประกาศด่วน จะปิดระบบ Clearing house+ยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 6 พ.ค. 2561 เวลา 23.59 น.

ประกาศด่วน จะปิดระบบ Clearing house+ยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 6 พ.ค. 2561 เวลา 23.59 น. ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 2 โควตา เข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing house ผ่านเว็บไซต์ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php ก่อนที่จะมารายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ปฏิทินดำเนินโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินดำเนินโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด ปฏิทินดำเนินโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Read more

ระบบตรวจสอบรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Clearing house+ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 3 – 6 พ.ค. 2561 เท่านั้น ประจำปีการศึกษา 2561

ระบบตรวจสอบรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Clearing house+ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 3 – 6 พ.ค. 2561 เท่านั้น ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือนเมษายน ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือนเมษายน ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

Read more

Announcement of Suratthani Rajabhat University Academic Calendar for Academic Year 2018 First Semester (1/2018)

Announcement of Suratthani Rajabhat University Academic Calendar for Academic Year 2018 First Semester (1/2018) download Academic Calendar for Academic Year 2018 First

Read more

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับรายงานตัวนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio วันที่ 9 เม.ย. 2561 ยอดรายงานตัว 632 คน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับรายงานตัวนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio วันที่ 9 เม.ย. 2561 ยอดรายงานตัว 632 คน

Read more

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ภาคปกติที่ขอลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 3/2560

ผู้ที่จะลงทะเบียนได้ต้องเป็นนักศึกษาที่มีแผนการเรียน หรือนักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2560 กรณีลงทะเบียนสมทบกับภาค กศ.บท. ผู้มีความประสงค์จะสมทบจะต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วสำเร็จการศึกษา 3/2560 และให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 2.1 ให้บันทึกข้อความเพื่อขอลงสมทบภาค กศ.บท. ได้ตั้งแต่  17 เมษายน  –  30 พ.ค. 2561 2.2 เสนออาจารย์ที่ปรึกษา

Read more