สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. จัดประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์ มคอ. 3-7 ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. จัดประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์ มคอ. 3-7 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3

Read more

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 คณะครุศาสตร์ ดูรายละเอียดตารางการจัดการเรียนการสอน

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง การยกเลิกรายวิชา (ติด W) นักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง การยกเลิกรายวิชา (ติด W) นักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 2/2562 วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา             จากเดิม วันที่ 24 พ.ค.

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2562 ให้ดาวน์โหลดคู่มือการสอบปลายภาค หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ซึ่งจะจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ SRU HiPerC

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2562 ให้ดาวน์โหลดคู่มือการสอบปลายภาค ของหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ซึ่งจะจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ SRU HiPerC

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. การขอรับเอกสารของผู้สำเร็จการศึกษา เดือน พฤษภาคม 2563 ทรานสคริปต์ตัวจริง (Transcript)

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. การขอรับเอกสารของผู้สำเร็จการศึกษา เดือน พฤษภาคม 2563 ทรานสคริปต์ตัวจริง (Transcript)  

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้สำเร็จการศึกษา เดือน เมษายน 2563

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้สำเร็จการศึกษา เดือน เมษายน 2563

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การขอเอกสารของผู้สำเร็จการศึกษา เดือน พฤษภาคม 2563

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การขอเอกสารของผู้สำเร็จการศึกษา เดือน พฤษภาคม 2563 คลิกตรวจสอบรายชื่อรออนุมัติผล เดือนพฤษภาคม    คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ขอเอกสาร https://signup.sru.ac.th/petition_sru/doc_req.php  

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. บริการจัดส่งเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript) EMS ฟรีถึงบ้าน ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในภาวะวิกฤตเฝ้าระวังไวรัสCOVID-แพร่ระบาด นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลข EMS ( รอบที่ 2 ) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. บริการจัดส่งเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript) EMS ฟรีถึงบ้าน ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในภาวะวิกฤตเฝ้าระวังไวรัสCOVID-แพร่ระบาด นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลข EMS ( รอบที่ 2 )ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป https://signup.sru.ac.th/petition_sru/s_ems.php

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 รอบ 5 รับตรงอิสระ วันที่ 22 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 รอบ 5 รับตรงอิสระ 22 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2563 รับสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp 12 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์

Read more