แจ้งกำหนดการชำระเงินการลงทะเบียน นักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 3/2561 เริ่มปรับการลงทะเบียนเรียนวันละ 30 บาท วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียน พร้อมค่าปรับ วันที่ 4 สิงหาคม 2562

แจ้งกำหนดการชำระเงินการลงทะเบียน นักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 3/2561 เริ่มปรับการลงทะเบียนเรียนวันละ 30 บาท วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียน พร้อมค่าปรับ วันที่ 4 สิงหาคม 2562

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาที่นัดลงทะเบียนเรียน วันที่ 12 ก.ค. 62 จะเริ่มลงทะเบียนได้ วันที่ 15 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาที่นัดลงทะเบียนเรียน วันที่ 12 ก.ค. 62 จะเริ่มลงทะเบียนได้ วันที่ 15 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

Read more

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 10 ก.ค. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 10 ก.ค. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี  

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2562 รับสมัครวันที่ 6-7 ก.ค. 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2562 รับสมัครวันที่ 6-7 ก.ค. 2562 http://admission.sru.ac.th/kbt62/

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ตัวแทนห้องนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 รับคู่มือนักศึกษา และ รับแบบฟอร์มติดรูปเพื่อทำประวัตินักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 กรกฏาคม 2562 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กำหนดการรับแบบฟอร์มติดรูปเพื่อทำประวัตินักศึกษา สิ่งที่ต้องเตรียม รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่มีหนวดเครา ชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป เท่านั้น กำหนดการ 8 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน มิถุนายน 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน มิถุนายน 2562 คลิกตรวจสอบรายชื่อ ให้มารับเอกสารวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอปิดระบบเพื่อปรับปรุงการลงทะเบียนรายวิชาเรียน ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 62 – วันที่ 2 ก.ค. 62

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอปิดระบบเพื่อปรับปรุงการลงทะเบียนรายวิชาเรียน ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 62 – วันที่ 2 ก.ค. 62

Read more

รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) ประจำปีการศึกษา 1/2562

รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) ประจำปีการศึกษา 1/2562 มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2554 GED1001 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า GED1002 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร GED1003 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน GED1004

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบบรรจุข้าราชการของ สำนักงาน ก.พ. เพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบบรรจุข้าราชการของ สำนักงาน ก.พ. เพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more