จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม 2563

จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม 2563 ติดต่อขอซื้อใบสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ได้ที่เว็บไซต์ http://campushub.sru.ac.th/ และ http://admission.sru.ac.th/tcas2563/

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส.สอบสัมภาษณ์นักเรียนใหม่ รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส.สอบสัมภาษณ์นักเรียนใหม่ รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2563 วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 สอบสัมภาษณ์ นักเรียนใหม่ที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มรส. รอบ Portfolio คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. จัดสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน นักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบ Portfolio คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. จัดสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน นักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบ Portfolio คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่ อาคารกาญจนาภิเษกนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การสอบสัมภาษณ์

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคกศ.บท.(เสาร์-อาทิตย์) และแนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคกศ.บท. (เสาร์-อาทิตย์) และแนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2562 สอบปลายภาคนักศึกษาภาคกศ.บท. (เสาร์ – อาทิตย์) วันที่ 11-12 มกราคม 2562 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเรื่องแนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน คลิกดาวน์โหลดประกาศ

Read more

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สวัสดีปีใหม่ 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันอังคารที่ 7 ม.ค. 2563

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สวัสดีปีใหม่ 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันอังคารที่ 7 ม.ค. 2563

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน ธันวาคม ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน ธันวาคม ประจำปีการศึกษา 2562 ให้มารับเอกสารในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563

Read more

Download Banner รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 สำหรับสถานศึกษาและหน่วยงานราชการ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารรับสมัครนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Download Banner รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 สำหรับสถานศึกษาและหน่วยงานราชการ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารรับสมัครนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณท่านที่มีความอนุเคราะห์แลกเปลี่ยนลิงค์ที่ตั้งของ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อความสะดวกในการติดตั้งลิงค์ของทางเรา เราได้สร้าง Code HTML สำเร็จรูปเพื่อให้ท่านสามารถนำ Code ดังกล่าวไปติดตั้งในเว็บไซต์ของท่านได้เลย โดยท่านสามารถ Copy

Read more

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สวัสดีปีใหม่ 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันจันทร์ที่ 6 ม.ค. 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สวัสดีปีใหม่ 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันจันทร์ที่ 6 ม.ค. 2563

Read more

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สวัสดีปีใหม่ 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันจันทร์ที่ 6 ม.ค. 2563

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สวัสดีปีใหม่ 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันจันทร์ที่ 6 ม.ค. 2563

Read more

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สวัสดีปีใหม่ 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันจันทร์ที่ 6 ม.ค. 2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สวัสดีปีใหม่ 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันจันทร์ที่ 6 ม.ค. 2563

Read more