ประกาศด่วน! จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การยื่นขอคืนเงิน ลดค่าเทอม 50 % สำหรับนักศึกษาที่ตกค้าง ให้รีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 8-12 ตุลาคม 2564 เท่านั้น ผ่านทางเว็บไซต์ https://sruprompt.sru.ac.th “มรส.พร้อมลดค่าเทอม 50 %” (หากนักศึกษาไม่ดำเนินการขอคืนเงินรับสิทธิ์ตามวันเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าไม่มีความประสงค์ขอเงินคืน)