ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 29-30 กรกฏาคม 2564 นักศึกษาภาคปกติ หยุดการเรียนการสอน ตามปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดทำการตามปกติ

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ 29-30 กรกฏาคม 2564 นักศึกษาภาคปกติ หยุดการเรียนการสอน

ตามปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดทำการตามปกติ

 

ดาวน์โหลด ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

p1-64