สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กำหนดการในการตรวจสอบรายวิชา พิมพ์ใบชำระเงิน และ การเลือกการแบ่งชำระ ให้นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้น ปี ตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ ตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการในการตรวจสอบรายวิชา พิมพ์ใบชำระเงิน และ การเลือกการแบ่งชำระ

ให้นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้น ปี ตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ ตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น.

คลิกดูรายละเอียด

Schedule for course examination