ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้ากรอกข้อมูลและส่งรูปถ่ายการทำบัตรนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฏาคม 2564

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกคน

เข้ากรอกข้อมูลและส่งรูปถ่ายการทำบัตรนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฏาคม 2564

ได้ที่เว็บไซต์ reg5.sru.ac.th/upload_img

คลิกดูคู่มือการใช้งานระบบ

card_student64