สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศแจ้งช่องทางการติดต่อ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บท. ศูนย์เกาะสมุย ประจำภาคเรียนที่ 3/2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศแจ้งช่องทางการติดต่อ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บท. ศูนย์เกาะสมุย ประจำภาคเรียนที่ 3/2563

ติดต่อ พี่เวศน์ นายนิเวศน์ แซ่โค้ว นักวิชาการศึกษา

โทร 0818782524

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี