ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิทินวิชาการของนักศึกษา ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิทินวิชาการของนักศึกษา ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563

Academic Calendar for Special Studies Program, Suratthani Rajabhat University

and International School of Tourism, Ko Samui Campus, Third Semester (3/2020)

 

คลิกดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการ

pkbt3-63

 

Download Academic Calendar

pkbt3-63eng