ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากการปรับปรุงระบบสายสัญญาณ ทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ระหว่างนี้สามารถติดต่อได้ที่ 090-8877239 และ 064-2735250 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากการปรับปรุงระบบสายสัญญาณ ทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

ระหว่างนี้สามารถติดต่อได้ที่ 090-8877239 และ 064-2735250 ในวันและเวลาราชการ