ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. 2/2563 วันที่ 3-4 เมษายน 2564 หยุดการเรียนการสอน ให้จัดการเรียนการสอนวันที่ 26-27 มิถุนายน 2564 และเลื่อนสอบปลายภาค เป็นวันที่ 3-4 กรกฏาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. 2/2563

วันที่ 3-4 เมษายน 2564 หยุดการเรียนการสอน

ให้จัดการเรียนการสอนวันที่ 26-27 มิถุนายน 2564

และเลื่อนสอบปลายภาค เป็นวันที่ 3-4 กรกฏาคม 2564

คลิกดาวน์โหลดประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

p_kbt2-63