ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

คลิกดูประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

p_covid19-2564