ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้เกรด I ของภาคเรียนที่ 3/2562 ของนักศึกษาภาคกศ.บท. (เสาร์-อาทิตย์) วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส.

วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้เกรด I ของภาคเรียนที่ 3/2562 ของนักศึกษาภาคกศ.บท. (เสาร์-อาทิตย์) วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564

ตามปฏิทินวิชาการ http://regis.sru.ac.th/2020/09/01/calendar_kbt1-63/