สรุปจำนวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. จำนวน 2,767 คน (วันซ้อมใหญ่ รับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 4 ) อับเดทข้อมูลโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สรุปจำนวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. จำนวน 2,767 คน (วันซ้อมใหญ่ รับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 4 )

อับเดทข้อมูลโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี