สรุปจำนวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. จำนวน 2,766 คน (ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 3 ) อับเดทข้อมูลโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สรุปจำนวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. จำนวน 2,766 คน (ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 3 )

อับเดทข้อมูลโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี