สรุปจำนวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. จำนวน 2,780 คน (ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 2 )อับเดทข้อมูลโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สรุปจำนวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. จำนวน 2,780 คน ( ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 2 )

อับเดทข้อมูลโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี