สรุปจำนวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. จำนวน 2,765 คน อับเดทข้อมูลโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สรุปจำนวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. จำนวน 2,765 คน

อับเดทข้อมูลโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี