สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. รับลงทะเบียนสแกนสรุปจำนวนบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดีที่ 10 ธ.ค. 2563 เวลา 05.00 น. ( วันแรก ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ) ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. รับลงทะเบียนสแกนสรุปจำนวนบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธ.ค. 2563 เวลา 05.00 น. ( วันแรก ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร )

ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี