ประชุมบุคลากร ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 วันที่ 7 ธ.ค. 2563 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

ประชุมบุคลากร ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

วันที่ 7 ธ.ค. 2563 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์