สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ ห้องสอบ สำหรับนักศึกษาใหม่โครงการ SRU Smart Profile ประจำปี 2564

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ ห้องสอบ สำหรับนักศึกษาใหม่โครงการ SRU Smart Profile ประจำปี 2564

คลิกดาวน์โหลดรายชื่อ

SRU-smart-profile-2021