สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน กรกฏาคม ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน กรกฏาคม ประจำปีการศึกษา 2563

ให้มารับเอกสารได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป