รับสมัครนักศึกษาใหม่ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ วันที่ 16-20 มีนาคม 2563 ขอความกรุณาผู้สมัคร สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรค

รับสมัครนักศึกษาใหม่ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

วันที่ 16-20 มีนาคม 2563

ขอความกรุณาผู้สมัคร สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรค