สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศยกเลิกและเปลี่ยนแปลงปฏิทิน ดำเนินงานวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศยกเลิกและเปลี่ยนแปลงปฏิทิน ดำเนินงานวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

p1-63

 

 

p1-63-eng

 

 

ปฎิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2563 ฉบับเดิม

ดาวน์โหลด ปฎิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2563

 

p1-63

 

Announcement of Suratthani Rajabhat University

Academic Calendar for Academic Year 2020

First Semester (1/2020)

Download Academic Calendar for Academic Year 2020

 

p1-63-eng