ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 7 ก.พ. 63 เป็นวันสุดท้ายของการชำระค่าขึ้นทะเบียน นศ. และ ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ นศ. ที่ยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 1 Portfolio

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 7 ก.พ. 63

เป็นวันสุดท้ายของการชำระค่าขึ้นทะเบียน นศ. และ ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ นศ. ที่ยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 1 Portfolio

หมายเหตุ  นศ.ที่จะเข้ารายงานตัวในวันที่ 16 ก.พ. 63 อย่าลืมนำหลักฐานการชำระเงินมายื่นพร้อมเอกสารรายงานตัว อื่นๆตามประกาศ

ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์    http://admission.sru.ac.th/tcas2563/