สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคกศ.บท.(เสาร์-อาทิตย์) และแนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคกศ.บท.

(เสาร์-อาทิตย์) และแนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2562

สอบปลายภาคนักศึกษาภาคกศ.บท. (เสาร์ – อาทิตย์) วันที่ 11-12 มกราคม 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเรื่องแนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน

คลิกดาวน์โหลดประกาศ

Final-Examination-and-Assessment-1