กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 –28 กุมภาพันธ์ 2563 (ภาคปกติ)

ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2563 – 30 เมษายน 2563 (ภาค กศ.บท.)

Graduation-request-submission-schedule-2-62