กำหนดการโครงการ SRU Rajabhat Camping 2020 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี http://camping.sru.ac.th/home.php

กำหนดการโครงการ SRU Rajabhat Camping 2020
ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://camping.sru.ac.th/home.php