สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษาและกลุ่มเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษาและกลุ่มเรียน

นักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562