มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

New student orientation 62-1

 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยง อ.เกาะสมุย

 

New student orientation 62-2