แจ้งกำหนดการชำระเงินการลงทะเบียน นักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 3/2561 เริ่มปรับการลงทะเบียนเรียนวันละ 30 บาท วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียน พร้อมค่าปรับ วันที่ 4 สิงหาคม 2562

แจ้งกำหนดการชำระเงินการลงทะเบียน นักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 3/2561

เริ่มปรับการลงทะเบียนเรียนวันละ 30 บาท วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

วันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียน พร้อมค่าปรับ วันที่ 4 สิงหาคม 2562