สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2562 รับสมัครวันที่ 6-7 ก.ค. 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครวันที่ 6-7 ก.ค. 2562

http://admission.sru.ac.th/kbt62/