ประมวลภาพ การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ของนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จัดการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ของนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

สอบข้อเขียน ณ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

สอบสัมภาษณ์ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี