บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 กรุณาตรวจสอบประวัติในระบบบริการการศึกษา บัณฑิตที่ไม่มีรูปชุดครุยในระบบ สามารถส่งรูปชุดครุยได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ tabian.sru@gmail.com

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560

กรุณาตรวจสอบประวัติในระบบบริการการศึกษา

บัณฑิตที่ไม่มีรูปชุดครุยในระบบ สามารถส่งรูปชุดครุยได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ tabian.sru@gmail.com

ติดต่อสอบถาม…0869453413 หรือ Inbox fb…Anne’s k. Rattanawit

หมายเหตุ ให้บัณฑิตสแกนเป็นรูปภาพส่งมาทาง E-mail