ประมวลภาพโครงการ การจัดการความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ ประจำปี 2562 และเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประมวลภาพโครงการ การจัดการความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ ประจำปี 2562

และเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ 3-5 มิถุนายน 2562

ณ โรงแรมประสานสุข วิลลา บีช รีสอร์ท อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช