ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

คลิกตรวจสอบรายชื่อ


สอบข้อเขียน 
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น.


สอบสัมภาษณ์ 
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.