สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมเตรียมความพร้อมสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 13.00 น. รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมเตรียมความพร้อมสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.40 น.