สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดสอบปลายภาคนักศึกษาภาค กศ.บท. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดสอบปลายภาคนักศึกษาภาค กศ.บท.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561

แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561

คลิกดาวน์โหลดประกาศ

Final-Examination-and-Assessment-1