ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ทางเว็บไซต์ http://mytcas.com/ วันที่ 9 พ.ค. 2562 และประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ http://admission.sru.ac.th/tcas62/

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ทางเว็บไซต์ http://mytcas.com/ 

วันที่ 9 พ.ค. 2562

ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ http://admission.sru.ac.th/tcas62/