ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ และรอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ และรอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562